Halkla İlişkilerde Lobicilik Nedir?

Lobicilik, bir grup veya topluluk adına hareket ederek hükmet kararlarını etkilemek amacıyla planlanan ve bu amaçla vatandaşla karar vericiler arasında kurulmaya çalışılan bir tür iletişim ve etkileme çabası olarak tanımlanabilir.

Lobicilik ilk kez 1946’da Amerika’da “Federal Regulation of Lobbying Act”le yasal bir çerçeve içine alınmış, federal hükumetler lobicilik faaliyetlerini modern devlet sisteminin ve hükmet anlayışının önemli vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul etmişlerdir.

Lobicilik faaliyetlerinin doğru bir şekilde yönetilebilmesi için lobicilerin belli nitelikleri bulunmalıdır. Yüz yüze iletişimleri, kuvvetli olmalı karşındaki kişileri bilgisi ve konuşmasıyla etkileyebilmelidir. Halkla ilişkiler kampanyaları düzenlemede ve medyayla ilişkiler geliştirmede rol oynarlar.

Lobicilerin Kullandıkları Belli Başlı Lobi Türleri Bulunmaktadır;

Bilgi Lobiciliği Kolektif Lobicilik
Sessiz Lobicilik Wagner Tipi Lobicilik
Doğrudan Lobicilik Sosyal Lobicilik

 

1 Bilgi Lobiciliği

Toplumu ve hedef kitlenizi bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla uygulanan lobicilik türüdür. Toplantı konferans gibi etkinlikler düzenleyerek verilmek istenen bilgileri hedef kitleye ulaştırmanın etkili yöntemlerinden bir kaçı olabilir.

2- Sessiz Lobicilik

Sesli ve sessiz lobicilik kavramlarına bakıldığında lobiciliğin yalnızca pazarlama ve halkla ilişkiler alanında kullanılması bilindik ve alışagelmiş olsa da sadece kampanya ve reklamlardan oluşan bir alan olmamaktadır. Sessiz lobicilik, istenilen sonuca basından ve kamuoyundan ayrı ve uzak tutulacak bir şekilde ulaşılmasıdır. Burada daha çok stratejik bir iletişim söz konusudur. Diğer yandan uzun ve sabırlı bir çalışma ister. Etkileri zamanla görülür.

3- Doğrudan Lobicilik

Basının, kamuoyunun ve geniş halk kitlelerinin hedef kitlenin baskısından, etkilerinden, tepkilerinden sonuna kadar yararlandığı bir lobiciliktir türüdür. Anlık ya da tepkisel olabilir. Hızlı sonuçlar vermesi için kullanılan bir lobicilik türüdür.

4-Kollektif Lobicilik

Adından da anlaşılabileceği üzere topluluk halindeki kurumlar ve organizasyonları kapsayan bir lobicilik türüdür. Kurumlar kendi iradeleri doğrultusunda karar verirler.

5- Wagner Tipi Lobicilik

Adını Vern Wagnerdan almış olan lobicilik türüdür.  Parlamenterleri ve kendi bölgelerindeki karar vericileri ilgilendiren bir lobi kavramıdır.

6- Sosyal Lobicilik

Sosyal lobiciliğin amacı kamu görevlilerini etkilemektir. Bunun nedeni sosyal çevre, çıkar grubunun mesajlarına daha fazla duyarlılık sağlaması için kullanılır.

 

Lobiler, karşılıklı anlayışın hakim olduğu demokratik toplumların devamı için gerekli olan ve çatışmaları çözen araçları sağlama, bilgili ve dengeli karar vermeye olanak sağlayan önemli bilgileri, analizleri ve görüşleri iktidarın önde gelenlerine iletme ve herhangi bir çıkar grubunun aşırı güçlenmesini önleyen bir kontrol ve denge sistemi oluşturma özellikleri sayesinde demokratik sisteme de katkıda bulunmuş olurlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar