Risk İletişimi ve Halkla İlişkiler!

Risk sözcüğü arzulanan, planlanan bir şeyin gerçekleşmemesi veya başka bir ifade ile istenmeyen bir olayın ya da olaylar setinin ortaya çıkma olasılığını ifade eder. Risk, plan ve karar sonuçlarındaki belirsizliktir, kaçınılmazdır, stratejik hedeflerin bir fonksiyonudur.

İyi durum ya da olayların oluşumunu sağlamak veya kötü durum ya da olayların oluşumunu engellemek amacıyla risklerin iyi yönetilmesi gerekir.

Risk yönetimi ise risk analizi sonucunda ortaya çıkan ve yorumlanan risklerin önüne geçmek veya azaltmak amacıyla uygulanan bir yönetim stratejisidir.

Risk yönetimi başlığı altında yer alan risk iletişimi; kurumlar, gruplar, bireyler arasında görüş ve bilgi değişimini içeren interaktif bir süreçtir. Risk iletişimi süreci genel itibarıyla beş başlıkta değerlendirilebilir.

  • Tehlikeyi tanımla.
  • Riskleri belirle.
  • Politika geliştir.
  • Politikayı hayata geçir.
  • Politikayı ölç ve değerlendir

Risklerden kaçmamak, fırsatları değerlendirmek, yüzleşmek ve uygun bir şekilde onları yönetmek en doğru karar olacaktır. Kurumların riskleri yönetmesinin zor olmasının nedenlerini ise;

Öncelikle kurumlar, küresel bir çevrede çalışmakta ve rekabet etmektedir, farklı kaynaklardan ve yerlerden riskler oluşmaktadır. Bu nedenle potansiyel risklerin takibini ve yanıtlanmasının zorluğu,

– Kurumlar daha öncekinden çok daha fazla inceleme altındadır. Çeşitli grupların, bağlantılı küresel elektronik medya, İnternet sayesinde bilgiye (gerçeklere dayanan ya da algısal) erişmesi ve onu milyonlarca tüketiciye iletmesi,

– Kurum davranışlarında ve performansında şeffaf olmalı, kurumun paydaşlarını etkileyen konularda onları bilgilendirmek ve onlara danışma zorunluluğu olması,

– Paydaş algılamalarının en büyük değiştirici olması.

Kurumlar birçok riske maruz kalmaktadır. Bu riskler; genel olarak pazar riski, operasyonel riskler, finansal riskler, kredi riskleri ve itibar riski olarak sıralanabilir.

Kriz iletişimi ve Risk iletişimi arasındaki farkı daha net anlamak için kriz iletişimi blog yazımıza bakmayı unutmayın. https://halklailiskiler.co/kriz-iletisimi-nedir/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar