“Pazarlama ve Reklamcılık” Halkla İlişkiler midir?

Halklailiskiler.co ile” Pazarlama ve Reklamcılık”  Halkla ilişkiler midir? Konulu derlememize hoş geldiniz. Keyifli okumalar dilerim.

“Pazarlama ve Reklamcılık”  Halkla İlişkiler midir, sahiden böyle midir, dediğinizi duyar gibiyiz. Üniversite sıralarında hocalarımızın bizlere pazarlama ve reklamcılık alanındaki farkları üzerine basa basa anlattığını hala daha unutmam peki bunun sebebi nedir?

Pazarlama aslında, insan istek ve ihtiyaçlarını belirleyen ve bunların karşılanması için gerekli mal ve hizmetleri sağlayan bir yönetim fonksiyonu tanımıyla karşımıza çıkmaktadır. Odak noktası ise; müşterilerle ilişki alışverişi, müşteri isteklerinin karşılanması ve kurumun ekonomik amaçlarının yerine getirilmesidir. Pazarlama amacına ulaşmak için aslında halkla ilişkilerden yarım alır, aynı zamanda halkla ilişkilerde pazarlamadan yardım alır. O halde buradaki farklılık nedir?

Buradaki fark aslında bakış açısı ve kullanılan araçların birbirinden farklı olmasıdır.

Mesela şöyle bir örnek verelim. Düşünün ki bir firmada çalışıyorsunuz ve elinizde bir ürün var ve ürünü müşteri ile buluşturmanız gerekiyor. Müşteriyle buluşturma işine pazarlama, elinizde bulunan ürünü her defasında sizden almalarını sağlama işine de halkla ilişkiler diyoruz. Burada satıştaki önemli nokta gelir miktarı olurken halkla ilişkilerdeki önemli nokta ise kamuoyunun desteğidir.

Her ne kadar yukarıdaki yazımızda birbirlerinden farklı iki kavram gibi bahsetmiş olsak da aslında iç içe geçmiş kavramlar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişen pazarlama ve halkla ilişkiler dinamikleri ile birlikte tüketici kavramının ortaya çıkmasıyla ortak amaç adına çalışmaya başlayan iki tanımı görmüş bulunmaktayız.

Reklamcılığa gelecek olursak eğer; Medyada yer ve zaman satın alma olarak tanımlayabiliriz. Fakat bu tanım günümüzde reklamı tanımlamak için yetersiz kalmaktadır çünkü reklam dediğimizde artık taşıt ve binalardan tutun, açık hava, İnternet, oyun reklamları, Led ışıklı tabela gibi birçok alanda karşımıza çıkıyor.

Reklam ve halkla ilişkilerin benzer özelliklerine bakacak olursak; Halkla ilişkiler oluşturulan mesajı yaymak için reklamı kullanıyor. Reklamcılık ise, tüketicilerle ilişki kurmada çoğunlukla halkla ilişkilerden yararlanıyor. Reklam ve halkla ilişkiler arasındaki bu ilişkiden dolayı da günümüzde yeni bir alandan söz ediliyor. “Kurumsal reklamcılık” peki nedir bu kurumsal reklamcılık herhangi bir ürün veya hizmetin tanıtımından çok, işletmenin imajını bir bütün olarak yükseltmeyi amaçlayan bir oluşum olarak karşımıza çıkıyor.

Reklamcılık ve Halkla ilişkiler arasındaki farklar ise reklamda kitle iletişim araçlarında yer alabilmek için bir bedel ödenirken, halkla ilişkilerde mecraları ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Aynı şekilde reklamda dış hedef kitlemize (müşteriler, potansiyel müşteriler gibi) hitap ederken, halkla ilişkilerde iç (çalışanlar) ve dış (hissedar, kamuoyu liderleri) hedef kitleye hitap etmekteyiz.

Sonuç olarak burada varacağımız nokta ise pazarlama, reklamcılık ve halkla ilişkiler ne kadar birbirlerinden farklı iş kolları gibi görünseler de aslında üçü bir aradayken hedef kitlemize ulaşma ve etkileme açısından etkili olabilmekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar