O-YUN-LAŞ-TIR-MA!

Oyun kavramı 1938 yılında “Homo Ludens” isimli kitapta ilk kez Huizingo ele alınmıştır İnsanlar başlarda oyunlara gönüllülük esasıyla katılmıştır. Oyunun en önemli özelliği özgürlüktür. Bu sayede insanlar gerçek hayattan kaçarak, kendine özgü kuralları olan geçici bir faaliyet alanı olan oyuna sığınmaktadır.

Günümüzde oyuna olan ilginin bu kadar büyük olmasının sebebi oyun pazarının büyüklüğü, farklı yaş gruplarından oyuncuların bulunması, oyuna ayrılan sürenin her geçen gün artmasıdır

Oyunlaştırma (Gamification) kavramına bakıldığında ise, motivasyon problemlerini, katılımcılardan uzun vadeli davranış değişikliği hedefleyerek çözen bir yaklaşım olarak ele alabiliriz.

Oyunlaştırma daha çok iş ağırlıklı bir kavramdır. Çalışanların aktif bir şekilde performans ölçümüne yardımcı olur. Bilgiyi geliştirir, başarıyı arttırır.

Halkla İlişkiler başlığı altında oyunlaştırma kavramına baktığımızda ise algı yönetimi ve davranış değişikliği amaçlayan tüm uygulamalarda oyunlaştırma tekniğini kullanabiliriz. Bu teknikleri 4 maddede inceleyebiliriz.

  1. Bütünleşik Pazarlama

Oyunlaştırmanın kullanılabileceği en temel alandır. Tutundurma öğesi olarak pazarlama stratejilerinde kullanılır.

2. Kurum İçi İletişim

Bir kuruluş ve iç hedef kitleleri arasında ilişki kurmaya yönelik çalışmalar bütünüdür.

3. Sosyal Sorumluluk

Hedef kitlede davranış değişikliği oluşturulmaya çalışılır. Yeşil oyunlaştırma, çevresel sürdürülebilirlik gibi kavramlarla karşımıza çıkar.

4. Kamusal Katılım

Kuruluşlar, hükmet ve vatandaşlar arasında eşitliği geliştirmek, çoklu bakış açısını sağlamak amacıyla kullanılan yöntemlerdir.

Oyunlaştırma kavramı, halkla ilişkiler faaliyetlerinde ve dijitalleşme süreçlerinde kullanılan bir yöntemdir. Dijitalleşme ile birlikte çalışanlar için daha ekili ve kolay öğrenmenin yollarını bize ödüllerle sunar. Aynı zamanda çalışanların yanında müşterileri de kapsayan bir süreçtir. Puan toplama rekabet, rozet, avatarlar gibi hayatın içinde olan ve yarışa dâhil olmamız gereken kavramları bize fark ettirmeden oyunun içine dâhil ederek uygular. Buradaki amaç verimlilik, rekabet ve güdülenmeyi arttırarak verimliliği, üretkenliği arttırmak daha çok bilinir olmayı sağlamaktır. Günümüzde aklınıza gelebilecek birçok firma oyunlaştırma kavramını kullanmaktadır.

Örnek vermek gerekirse Yemek ve Foursquare uygulamaları verilebilir.

Yemek siparişleri üzerinden lokasyon temel alınarak bir derecelendirme yapısı kurar, kullanıcılarına belirli etiketler kazandıran bu oyunlaştırma stratejisidir.

Fourspuare ise, kullanıcıların belirli mekân ve yerlerde giriş yaparak sanal puan ve ödül topladıkları yer tabanlı bir hizmet sağlayıcı uygulamadır. Özellikle puanlama, rozet sistemi ve lider tahtası bileşenlerini kullanmasıyla öne çıkmaktadır.

Örneklerden de görülebileceği üzere oyunlaştırma hayatın her alanında karşımıza çıkan eğlenme ve öğrenmeyi bir arada yapabildiğimiz motive kaynağımızdır. Oyunlaştırmayı kurumumuzda doğru yerlerde kullanarak verimliliği arttırabiliriz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar