Kişilerarası İletişim Nedir?

Kişilerarası iletişim, en az iki kişi arasında, anlamları paylaşma süreci olarak yorumlanabilir. Kaynağını ve hedefini insanın oluşturduğu iletişime “kişilerarası iletişim” denir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi ve sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak, yorumlayarak ilişkiyi sürdürürler.

Kişilerarası iletişim diğer bir tanıma göre, “başkalarını tartarak varılan yargıya göre davranma sanatı” şeklinde yorumlanmaktadır. Bu tanımda dikkat çekici nokta yargı kavramıdır. O halde insanların davranış biçimleri, tutumları ve bilişsel yüklemeleri karşı tarafta bir etki oluşturmakta, kişiler de bu etkiye göre bir sonuca veya yargıya giderek tutum geliştirmektedirler. Bu iletişim biçiminin belki en sakıncalı tarafı, ilk izlenimlere göre bir önyargı oluşturmasıdır. Önyargı ise, kişilerarası iletişim sürecinde istenmeyen bir tutumdur. Bireyleri yargılamadan önce dinlemek ve anlamak gerekir. Önyargı ise iletişim sürecini sekteye uğratan bir kavramdır.

Kişilerarasında en sık kullanılan iletişim biçimi konuşmadır. Fakat sadece konuşma değildir elbette gülmek, jestler, mimikler, bedensel ifadeler, sessizlik, iletişim kurmaya yarayan diğer bazı araçlardır diyebiliriz. Kişilerarası iletişimi daha iyi anlayabilmek için incelemeye ne dersiniz!

KİŞİLERARASI İLETİŞİMİN ŞARTLARI

  • Kişilerarası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır,
  • Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır,
  • Söz konusu mesajlar sözlü ve sözsüz olabilir.

Kişilerarası İletişime Katılanlar Belli Bir Yakınlık İçinde Yüz Yüze Olmalıdır

İki kişi arasında yüz yüze gerçekleşen iletişim (kişilerarası iletişim) genellikle kendiliğinden ve teklifsizdir. İletişimi gerçekleştirenler birbirlerinden sürekli geri bildirim alırlar. Roller göreceli ve esnek bir yapıya sahiptir. Çünkü taraflar nöbetleşe gönderici ve alıcı olarak iletişimde bulunurlar. Bu iletişimin gerçekleşmesi sırasında bireyler, genellikle aynı fiziksel ortam içerisinde bulunurlar. Yüz yüze olan iletişim biçiminde söylenen sözler kadar, o söze verilen tepkiler, jest veya mimikler de önemlidir. Jest veya mimikler kişinin, uyarana karşı verdiği tepkinin yüze yansımasıdır ki genellikle bu ifadeler gizlenemez veya saklanamaz. Bu ise mesajı gönderen kişinin, nasıl bir etki meydana getirdiğinin geri bildirimidir. Bu nedenle kişilerin birbirlerini doğru algılayabilmeleri için yüz yüze gelmeleri gerekir.

Katılımcılar Arasında Tek Yönlü Değil Karşılıklı Mesaj Alışverişi Olmalıdır

İletişim birey A’dan birey B’ye olduğu gibi, aynı şekilde birey B’den birey A’ya doğru da olabilir. Burada bireyler arasında sürekli bir geri bildirim söz konusudur. Geri bildirim olmadığı takdirde iletişim gerçekleşmez. İletişim çift taraflı, mesaj ise tek taraflıdır. Diğer bir ifadeyle iletişim karşılıklı bilgi alışverişidir ve diyaloğu gerektirir. Tek yönlü mesaj ise monolog seviyesinde kalır ve yalnızca bilgi verilir ama bu bilginin yarattığı etki üzerinde durulmaz. İletişimde geri bildirimin olmaması, iletişimin sağlıklı işlemediğini gösterir. Bu nedenle iletişimde karşılıklı mesaj alışverişinin olması gerekir.

Söz Konusu Mesajlar Sözlü ve Sözsüz Nitelikte Olmalıdır

Kişilerarası iletişim sürecinde mesajlar sözlü ve sözsüz niteliktedir. Konuşma sözlü mesaj oluştururken, beden dili sözsüz mesajlarla yetinmek durumunda kalır. Bu nedenle bu iki mesaj türü dışındaki mesajlar örneğin yazışmalar kişilerarası iletişim olarak sayılmamaktadırlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar