İletişim Türleri Nelerdir?

Merhaba, sevgili Halklailiskiler.co okuyucuları. Bugünkü yazımızda iletişim türlerinden bahsedeceğiz. Halkla İlişkiler alanında ele alından iletişim türleri ve örneklerine bir de beraber bakalım ne dersiniz. 🙂

İletişim denilince hayatın her alanında karşımıza çıkan, bireyler ve toplum gibi belli başlı ilişkiler geliştirmemiz ve geliştirilen ilişkileri yönetmemiz gereken durumlara çokça rastlarız. Çünkü birey olarak kendimizi ifade etmeye, sosyalleşmeye ve bilgi birikimlerimizi aktarmaya ve tabii öğrenmeye ihtiyacımız var.

 

Kendimizle İletişim

İletişim türleri dediğimizde aklımıza ilk önce kendimizle olan iletişimimiz gelmektedir. Kendi kendimize düşünmemiz, iç sesimizi dinlememiz, birey olarak istek, ihtiyaç ve arzularımızı fark ederek ‘kendimizi’ keşfettiğimiz bu yolculukta benliğimizi tanıma ve yönlendirme adına önemli yollar kat edebiliriz.

Kişilerarası İletişimin

İkinci iletişim türü olan kişilerarası iletişimin gerçekleşebilmesi için öncelikle içsel iletişimin gerçekleşmesi gerekir. Çünkü kişilerarası iletişimde bireyin konumu ne olursa olsun hem bilgi üretirken hem de aldığı bilgiyi yorumlarken birey içsel iletişimde bulunur. Bu durumda kişilerarası iletişimin içsel iletişim sonucunda gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. Kendi kendisiyle yüzleşmeyen, kendisiyle ilgili otokontrol sağlamayan insanların diğer kimselerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri de pek mümkün görülmemektedir.

Örgüt İçi İletişim

Üçüncü iletişim türümüz ise örgüt içi iletişim. Çalıştığımız kurumun zamanla bir parçası olmaktayız. Örgütteki kişilerin üst ve astlar arasındaki ilişkilerinin nasıl olacağı örgüt şemalarında belirlenmiştir. Bu sayede kimin kimden emir alacağı ve kime emir vereceği önceden belirlenmiştir. Örgüt üyelerinin bir takım işleri kendi rolleri içinde algılayıp algılamamaları, ya da sahip oldukları rolleri kendilerine uygun bulup bulmadıkları da örgüt içi iletişimlerde belirleyici olabilir. Bir örgüt iletişim sistemi olmadan yaşayamaz. Nitekim günümüzde, örgütlerin büyümelerine ve yönetimin gittikçe karmaşık bir görünüm kazanmasına, uzmanlaşmanın artmasına, yerinden yönetim ilkesinin uygulanmasına, teknolojik gelişmelere, örgütlerin toplumsal sorunlara eğilmelerine ve örgütlerde karşılaşılan uyuşmazlıkların insani ilişki yöntemiyle çözümlenmesine verilen önem son zamanlarda artmıştır. Buna göre örgütün etkili olabilmesi ve etkinliğini sürdürebilmesi için iletişim sistemini gözden geçirmesi zorunludur.

Tabii günümüzde pandemi öncesi ile birlikte evden çalışma kavramı oluşmuş ve pandeminin azalmasına rağmen birçok işletme uygulamalarına kaldığı yerden devam etmektedir. Kurumların örgüt içi iletişimleri de bulundukları yere ve konuma göre değişiklikler gösterebilmektedir. Yatay iletişimin yoğun görülmesiyle birlikte kurumlar daha samimi ve sıcak birliktelikler yürüterek çalışanlarıyla birlikte dengeli bir iletişim sürdürebilmektedirler.

Kitle İletişimi

Son olarak kitle iletişimi kavramı karşımıza çıkmaktadır. Kitle iletişimi; sözlü ve yazılı medyayı kullanarak geniş bir kitleye mesaj oluşturma, gönderme, alma ve analiz etme sürecidir. Ana odak noktası, yalnızca bir mesajın neden ve nasıl iletildiği değil, iletildiği ortamdır.  Büyük insan topluluklarına hitap etmenin yönteminin ve öneminin büyük değişikliler kazandığı bu yıllarda, geleneksel medya ( Tv, gazete, radyo gibi) yerini dijital medyaya bırakmıştır. İnstagram, Twitter, Youtube, Facebook gibi dijital medya mecralarında kitlelere ulaşmak ve etkilemek eskisine nazaran daha kolay hale gelmektedir. Bunun sebebi tek taraflı iletişimin iki yönlü bir iletişim sürecine evrilmesidir. Z kuşağı olarak x ve y alışkanlıklarını geride bıraktığımız ve hatta değişik trendlerin oluşmaya başlamasıyla tüm kuşakları etkileyen ve yönlendiren kavramlarla her geçen gün tekrardan karşınıza çıkmaktayız.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar