Halkla İlişkilerde Temel İşlevler!

Araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme şeklinde sıralanan halkla ilişkiler süreçleri artık tüm dünyada ve özellikle de kurumsal firmalar tarafından planlama süreçlerinin tasarlanması ve yönetilmesi için gerekli olan aşamalar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Temel işlevler sayesinde kurum ya da kuruluşumuz açısından ulaşılmak istenen hedef kitle daha net bir biçimde karşımıza çıkıyor ve gerçekleştirmek istediğimiz kampanyaların temelleri bu sayede atılmış oluyor.

  • Araştırma

Halkla ilişkilerde araştırma, hedef kitlemizi bulmamıza ve doğru soruları sorabilmemize yardımcı olan ilk basamaktır.  Öncelikle hedef kitlenizi bulabilmek için sorun bulmanız sorunu bulmanız içinde araştırma yapmaya başlamanız gerekmektedir. Hedef kitle bulma aşamasında sorulacak olan sorular hangi kitleye, nasıl bir biçimde ve Hne zaman ulaşılacağı ve hedef kitleye ne iletileceği gibi sorulardır. Bu sorular ve alınan cevapların ardından araştırma problemimizi yazarak ikinci adım olan planlama basamağına geçiş yapabiliriz.

  • Planlama

Halkla ilişkilerde ikinci aşama planlama aşamasıdır. Planlama, gelecekte yapılacak çalışmaların düzenli, sistemli ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için, gereken önlemlerin ve kararların alınmasıdır. Planlamanın doğru ve eksiksiz yapılması yürütülecek olan kampanya açısından başarılı sonuçlanması için gerekli olan adımdır. Planlamanın önemi zamandan ve maliyetten kazanç sağlaması aynı zamanda ele alınacak kampanyanın kurum için önemi ve getirisinin hesaplanmasına olan katkısı diyebiliriz.

  • Uygulama

Halkla ilişkilerde üçüncü aşama uygulama aşamasıdır. Araştırma ve planlama sonucunda oluşturulan kararların faaliyete geçirilmesi, uygulama aşamasında gerçekleşir. Hedef kitlelere ulaşmak için hazırlanan mesajların iletilmesi aşamasıdır.  Halkla ilişkiler sürecinde uygulama aşamasında istenilen sonuçların elde edilebilmesi için hedef kitlelere yönelik etkili ve ikna edici iletişim çabalarının var olması, diğer bir ifade ile bu çabaların tutum geliştirici veya tutum değiştirici nitelik taşıması gerekir ki hedef kitleye verilen mesajlar uyulamaya geçildiğinde sonuç almamız mümkün olsun.

  • Değerlendirme

Halkla ilişkilerde dördüncü aşama ve aynı zamanda son aşama olan değerlendirme aşamasıdır.  Araştırma, planlama ve uygulama aşamalarından sonra halkla ilişkiler çalışmalarının hedeflere ne oranda ulaşıp ulaşmadığının ölçüldüğü ve elde edilen sonuçların değerlendirildiği aşamadır. Çalışmalar sonunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi, gelecekte yapılması düşünülen diğer çalışmalar için de bir ayna rolü oynayacaktır.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar