“Çevrimiçi Değilseniz Yoksunuz!”

“Çevrimiçi Değilseniz, Yoksunuz” diyen İngiliz fütürist Peter Cochrane dijital dünyanın 21. yy da evirileceği yönü öngören kişilerden birisi olmuş ve dijital kavramına vurgu yapmıştır. Peki dijital kavramına ve dijital halkla ilişkilere yakından göz atalım.

İletişim teknolojisindeki gelişmeler sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı etkilemekte ve zaman içinde değiştirmektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan internet ile dijital araçlar ve ortamlar gündeme gelmiş ve yaygınlaşmıştır. Hayatın birçok alanında dijitalleşme kendini göstermeye başlamıştır. Şüphesiz ki son yıllarda internet diğer tüm iletişim kanallarından daha hızlı gelişmiş, yaşamı ve meslekleri dinamik olarak değiştirmektedir. Halkla ilişkiler uygulamaları bu çevrimiçi devrimden önemli ölçüde etkilenen mesleklerden biridir. İnternet ile online halkla ilişkiler, dijital halkla ilişkiler, web tabanlı halkla ilişkiler şeklinde adlandırılan, temelde internet tabanlı teknolojilerin kullanıldığı halkla ilişkiler faaliyetleri daha yaygın hâle geldi.

Halkla İlişkiler ve Dijital Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler kişi, kuruluş ile hedef kitle arasındaki karşılıklı iletişimin, anlayışın, kabulün ve sadakatin sağlanmasına yön veren bir yönetim anlayışıdır. Son yıllarda bu yönetim anlayışının değişen şartlara adapte edilerek sanal ortamdaki haline “dijital halkla ilişkiler” adı verilmiştir. Dijital halkla ilişkiler tarafından sunulan fırsatlar çok büyük ve çeşitlidir Bu fırsatlar;

  • Dijital halkla ilişkiler sayesinde müşteriler, kurumla, kuruluşla iletişim kurabilir, halkla ilişkiler uzmanlarından anında geri bildirim alabilir.
  • Hedef kitlenin daha düşük maliyet ile tanınması, dijital halkla ilişkilerin önemli avantajlarındandır.
  • Dijital halkla ilişkiler ile içerik üretilebilir, sosyal medya analizi ve arama motoru analizi yapılabilir.
  • Dijital halkla ilişkiler, güvenilir olan markanın bilinirliğini  artırmasına yardımcı olur.
  • Dijital halkla ilişkiler ile online itibar yönetimi, marka yönetimi, imaj yönetimi gibi çalışmalar yapılabilir.
  • Dijital halkla ilişkiler, kurum ile hedef kitle arasında uzun süreli ilişkiler geliştirilmesini sağlar.
  • Halkla ilişkiler uzmanları eşik bekçisine ihtiyaç duymadan dijital ortamda mesajlarını hedef kitleleriyle doğrudan paylaşabilir.

 

Kurumlar dijital halkla ilişkiler aracılığıyla internette bir iz bırakarak hedef kitlelerin kurum hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilmektedir. Dijital halkla ilişkiler uygulamaları, kurumların paydaşları ile çift yönlü bir iletişim kurmaları için en uygun yoldur. Dijital halkla ilişkiler, bloglar, web siteleri, yeni medya, sosyal medya, online basın bültenleri, arama motoru optimizasyonu gibi araçların kullanımıyla sürdürülen iletişim çalışmalarıdır.

Buradan da anlaşılacağı üzere 21.yy  da halkla ilişkilerde dijital kavramı üzerinde belli başlı dönüşümler gözümüze çarpmıştır. Kurumların halkla ilişkiler alanında arayışları pozitif anlamda ivme kazanmıştır. Dijital kavramının kullanım sıklığının artmasıyla birlikte meslek gruplarına entegrasyonu artmış, kurum ve hedef kitle arasındaki bağlar güçlenmektedir.

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar