Allianz Türkiye, GRI Tabanlı Entegre Raporunu Yayımladı

Yatırıma açık olmayan şirketler arasında ve sigorta sektöründe bir ilke imza atarak GRI tabanlı entegre raporunu yayımlayan Allianz Türkiye, 2020 Entegre Raporu ile de bu alanda ilk ve tek olmaya devam ediyor.

Bu yıl bir adım daha ileri taşınarak bağımsız dış denetim süreçlerinden de geçirilen entegre raporda; Allianz Türkiye’nin, bütünsel değer yaratmak üzere, öncülük etmekten ekosistemin dönüşümüne katkı sağladığı sürdürülebilirlik yolculuğunun detayları paylaşılıyor. Raporda ayrıca yıl içinde öne çıkan çalışmalara, COVID-19’a özel düzenlemelere ve paydaşlardan alınan geri bildirimlere yer veriliyor.

Allianz Türkiye, varoluş amacı “Allianz Seninle”yi, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişimsel katmanlarına taşıyarak kaydettiği ilerlemeyi kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladığı 2020 entegre raporunu yayımladı. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarına göre hazırlanan Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu’nda yer alan finansal olmayan veriler de bağımsız dış denetimden geçerek onaylandı.

 

Sigorta sektörünün sürdürülebilirlik yol haritasının çizilmesinde öncü rol oynuyor

Allianz Türkiye, 2016 yılından bu yana hayata geçirdiği projeleri ve kaydedilen ilerlemeyi; basın, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu nezdinde paylaşmak üzere istikrarlı bir sürdürülebilirlik politikası izliyor. Sürdürülebilir değer yaratmanın, artık kabul edilebilir tek iş modeli olduğunu aktarmak ve bu anlayışı yaymak amacıyla hayata geçirdiği entegre rapor, köklü bir dönüşüm için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekiyor. 2016 yılından bu yana yıllık olarak GRI tabanlı sürdürülebilirlik raporu yayımlayan Allianz Türkiye, geçen yıl yayımladığı birinci entegre raporuyla, yatırıma açık olmayan şirketler arasında bir ilki gerçekleştirmişti. Bu yıl yayımladığı ikinci entegre raporuyla ilk defa finansal olmayan verilerini de bağımsız dış denetimden geçiren Allianz Türkiye, öncü olmanın ötesine geçerek ekosistemin dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

“Finansal olmayan verileri bağımsız dış denetimden geçen ilk entegre raporumuzla bu alanda hala öncü olmanın gururunu yaşıyoruz.” 

Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, 2016 yılında çıktıkları sürdürülebilirlik yolculuğunun ilk adımı olarak, sektörde konuyu bu işe özel bir ekiple yürüten, komite kuran, strateji çizen ve bu strateji doğrultusunda çalışmaya başlayan ilk şirket olduklarını vurguladı. Gürkan “İşimizi iyiden mükemmele dönüştürme hedefiyle, hayata geçirdiğimiz çalışmaları her yıl faaliyet raporları ve GRI tabanlı sürdürülebilirlik raporumuz aracılığıyla paylaşıyorduk. 2020 yılına geldiğimizde ise ekosistemin dönüşmesine de katkıda bulunacağımız yeni bir safhaya geçtik. GRI tabanlı Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu ile sadece organizasyon olarak kendimizi değil, çevremizi, ekosistemimizi dönüştürmenin önemine odaklandık” dedi.

“Ekosistemin dönüşümüne katkı sunuyoruz”

İş dünyasında büyümenin, artık ekonomik olmaktan çok, dünya ve insanlığı korumak için neler yapıldığıyla ifade edilen bir kavram haline geldiğine dikkat çeken Tolga Gürkan: “Allianz Türkiye olarak bizim kararımız çok net. Dünyamızın geleceğini ve gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Bu yüzden sürdürülebilirlik konusunu bütünsel olarak ele almanın görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirliği, her boyutta önceliklendiriyor, büyüme ve değer yaratma potansiyelimizi ancak bu yolla gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu ile birlikte bu yolculukta bir adım daha ileriye gidiyoruz. Bağımsız dış denetimden geçen ilk entegre raporumuzla birlikte geçmişimizi çok daha güvenle analiz ediyor, geleceğe dair çok daha cesur sözler verebiliyoruz. Kendimizi dönüştürerek çevremize öncülük etmekten öteye geçmeyi, finansal bir kuruluş olarak içinde bulunduğumuz ekosistemin de dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi. Sürdürülebilirliği, tüm iş süreçlerine entegre olan uzun vadeli bir iş stratejisi olarak ele aldıklarına dikkat çeken Gürkan, “İyi bir çevre için iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve düşük karbon ekonomisini destekliyor; toplumun iyiliği için gelecek nesillere yatırım yapmaya devam ediyoruz. Daha iyi bir kurum olmak için, iş stratejisiyle birlikte iş etiğini, seffaf ve çevik yönetişimi, sürdürülebilir çözümleri, ESG entegrasyonunu ve risk yönetimini odağımıza alıyoruz. Bu öncelikli alanlara odaklanarak ortaya koyduğumuz her emeğin, Birleşmiş Milletler’in ‘İklim Eylemi’, ‘İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Nitelikli Eğitim’ ile ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ başlıklı sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet etmesini, küresel dayanışma için değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ikinci entegre raporumuzda sürdürülebilirlik stratejimiz, yönetişimimiz, yarattığımız değer, değer yaratma sürecinde karşılaştığımız risk ve fırsatlar ile hedeflerimize de yer veriyoruz. Sürdürülebilirlik prensiplerini, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik departmanımızın koordinasyonu, icra kurulu seviyesine taşıdığımız sürdürülebilirlik komitemiz ve alt çalışma gruplarımızın rehberliğiyle uyguluyoruz” dedi.

Allianz Türkiye 2020 Entegre Raporu’nda Öne Çıkan Veriler 

İYİ ÇEVRE

 • 2019 yılına göre kesilen poliçe başına kağıt tüketimi %37,5 azaldı.
 • 2019 yılına göre çalışan başına kağıt tüketimi %37,9 azaldı.
 • Rüzgar gülü yatırımıyla elektrik tüketimi içerisinde yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin oranı %1,5 oldu.
 • 2019 yılına göre çalışan başına düşen sera gazı emisyonları %37,7 azaldı.
 • 2019 yılına göre çalışan başına düşen atık miktarı %73,2 azaldı.
 • 2019 yılına göre çalışan başına düşen su tüketimi %32,3 azaldı.

İYİ TOPLUM

 • 2020 yılında Allianz Motto Müzik tekil görüntülenme sayısı 15,1 milyona ulaştı.
 • 2020’de toplam 1.026 saat gönüllü aktivitesin gerçekleştirildi.
 • Allianz Teknik’te 2 yılda 1000’e yakın kişiye deprem ve yangın konusunda uygulamalı eğitimler verildi.
 • Allianz Motto Hareket Programı ile 2020’de Türkiye çapında 21 ilden 1.153 çocuğa ulaşıldı.
 • Allianz Türkiye koşu takımı olarak 128.610 TL bağış toplandı.

İYİ KURUM

 • Allianz Türkiye, net tavsiye skorunda tüm alanlarda pazar lideri oldu.
 • Allianz Sağlık Danışma hattı ile toplam 77.000 müşteriye hizmet sağlandı.
 • Kadın çalışanların toplam işgücündeki payı %59 oldu.
 • Çalışan bağlılığı endeksi %90, İyi çalışma endeksi %77, Performans kültürü endeksi %85 oldu.
 • Sürdürülebilir çözümlerden 71 milyon TL gelir elde edildi.
 • Risk iyileştirme yatırım desteği miktarı 366.386 TL olarak gerçekleşti.
 • Çalışanlara 124.829 kişi*saat eğitim sağlandı.

Rapor linki: https://www.allianz.com.tr/content/dam/onemarketing/aztr/allianz/pdf/raporlar/entegre-raporlar/Allianz-T%C3%BCrkiye-2020-Entegre-Raporu.pdf

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Yazılar